Giá cho người tiết kiệm: $450 phòng rộng, $550 Master, $700/2N. Gần ABC, wifi

English