HÃNG LÀM SOAP Ở HUNTINGTON BEACH CẦN NGƯỜI LÀM PHỤ TÁ LAB

RAO-VAT-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-VIET-O-MY-4

Hãng làm soap ở Huntington Beach cần tuyển lab assistant làm samples. Cần tiếng Anh giao tiếp và Chemistry căn bản. Xin vui lòng text: 714-767-3266

Garden Grove,Orange,California
English