Hãng tiện cần 1 helper không cần kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn. Điều kiện nhanh nhẹn, siêng

Hãng tiện cần 1 helper không cần kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn. Điều kiện nhanh nhẹn, siêng

Hãng tiện cần 1 helper không cần kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn. Điều kiện nhanh nhẹn, siêng năng, làm việc có trách nhiệm.Điền đơn ở 13682 Newhope Street, Garden Grove 92843.

Garden Grove,Orange,California
English