HÃNG TIỆN CẦN TUYỂN CNC Set up, Operator Lathe & Mill for Shift 1 & 2. Contact: Mr. Hien

English