Harbor/ Garden Grove, yên, sạch, đẹp, Internet. Hai phòng, lối đi riêng

English