HIỀN, CHUYÊN ĐỔ RÁC

HIỀN, CHUYÊN ĐỔ RÁC
HIỀN, CHUYÊN ĐỔ RÁC
HIỀN, CHUYÊN ĐỔ RÁC
HIỀN, CHUYÊN ĐỔ RÁC
Chuyên đổ rác, bàn, ghế, nệm, đất, ximăng, lấp hồ bơi hồ cá, phá dỡ nhà cũ, kho, hàng rào. Việc làm Nhanh chóng. Gọi: Hiền 714-224-8935
Los Angeles,California
English