HỌC SOLIDWORK 3D, DỄ TÌM VIỆC LƯƠNG CAO

HỌC SOLIDWORKS 3D Mechanical Design/ Drafting. Mọi trình độ Nam Nữ. Học 9 tháng, có lớp Online, dễ tìm việc, lương cao. L/L: Trường Kỹ Thuật SOLIDTRANS solidtransengineering.com. 714-360-5299
English