Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alaska Về Nail, Facial, Hair

Featured
Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alaska Về Nail, Facial, Hair

Bằng Nails

Loại Bằng: Manicurist/advanced manicurist

Giờ Nails:12 or 250 for advanced manicurist

Giờ Nails Cosign: N/A

Ngôn Ngữ Thi: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn

Đổi Bằng: Phải xác minh huấn luyện, thi, và bằng của tiều bang khác, hoặc đủ điều kiện cấp bằng của bang Alaska

Đổi Lại Giấy Phép Hành Nghề

Thời Điểm: ngày 31 tháng 8, năm lẻ.

Giờ Học Thêm: 8 giờ dành cho master manicurist và 16 giờ cho giảng viên

CEU (Học Thêm): không, chỉ người có bằng master hoặc bằng giảng viên thì cần

Salon

Salon Tại Nhà: được, nếu đủ hết tiêu chuẩn

Salon Di Động: được, phải có bằng

Giấy Phép/Hạn Chế Chủ Quyền: không

Có Được Cắt Da Không? không biết

 

Số điện thoại của văn phòng thẩm Mỹ Tiểu Bang

  • Bạn có thể liên lạc với văn phòng ở số phone 907-465-2550. Their fax number is 907-465-2974.

Trang web của văn phòng thẩm mỹ tiểu bang

English