HOUSE FOR RENT, CÓ 2 PHÒNG, BAO RÁC, UTILITIES RIÊNG

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-MIEN-PHI-2

Brookhurst/ Chapman attached ADU brand new 2PN/2PT. Địa chỉ & Utilities riêng. Bao rác. W&D hooked up. NO: Pet/ smoking/ housing/ party. Cần credit check & có income. $2,100/mo+ Deposit. Dọn vào anytime. L/L: 714-224-8808; 714-383-1773

Garden Grove,Orange,California
English