HOUSE FOR RENT, CÓ NHÀ 2 PHÒNG CHO THUÊ, $2,100/M

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-O-WESTMINSTER-5

CHO THUÊ 2 Bed/ 1 Bath, Family room, kitchen. Bao điện, nước, gas. $2,100/ tháng. Góc Magnolia & Trask. L/L Anh Thịnh 626-591-7154

Garden Grove,Orange,California
English