HOUSE FOR RENT, NGUOI VIET RAO VAT, NHA 2 PHONG

HOUSE-FOR-RENT-FOR-VIETNAMES-AMERICAN-4

Nhà mới xây, hơn 1,000 sqft. 2PN/2PT, rộng, góc đường Beach/Westminster. Lối đi, địa chỉ, và utilities riêng. Central A/C và washer/dryer hookup. Nhiều parkings trên driveway và street parkings. NO: pets, housing, smoking, party.

Cần credit check và chứng minh việc làm. $2,500/tháng. Deposit một tháng. Ready to move-in. Ưu tiên gia đình 4 người hoặc ít hơn. Text ONLY nếu có câu hỏi và hẹn coi nhà. 714-883-5382

Garden Grove,Orange,California
English