JOHN ĐIỆN NƯỚC

JOHN ĐIỆN NƯỚC

JOHN ĐIỆN NƯỚC Electrical, Plumbing Lic.B, C10. Chuyên sửa điện, nước làm theo City Code. Nhận thông cống 1½” 4″, gasline, repipe. Điện trouble shooting, rewire, upgraded panel. L/L: 714-785-9167

Orange,California
English