KATELLA & BEACH (STANTON): Bedroom riêng biệt, rộng rãi, có bếp, lối đi riêng. Bao wifi

English