KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TÓC, ĐI LÀM LIỀN LƯƠNG CAO

FeaturedTop
KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TÓC, ĐI LÀM LIỀN LƯƠNG CAO
KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TỐC $100.
L/L: Jennifer 714-866-9431 (Cell)
Khóa xâm phun, xâm thêu $400.
Học: facial $300, waxing $100, se lông mặt $100.
Xâm: lông mày $100, mí mắt $100, môi $200.
Làm hồng nhũ hoa $250. *Facial acne $30. *Mài da $30.
Nối lông mi $50.
Trị nám, tàn nhang, đồi mồi, phá mụn ruồi, cóc $10 up.
KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TÓC, ĐI LÀM LIỀN LƯƠNG CAO
92840,Garden Grove,Orange,California
English