KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TỐC, PHUN XĂM

*KHÓA HỌC NỐI MI CẤP TỐC $100. *Khóa xâm phun, xâm thêu $400. *Học: facial $300, waxing $100, se lông mặt $100, uốn lông mi $100. *Xâm: lông mày $80, mi mắt $80, môi $200. *Làm hồng nhũ hoa $250. *Facial acne $30. *Mài da $30. *Nối lông mi $50. *Trị nám, tàn nhang, phá mụt ruồi, cóc $10 up. L/L: Jennifer 714-866-9431 (Cell)
Orange,California
English