Không Cần Đi Xuyên Bang!!!Tiệm cách Bolsa 2tiếng 30phút

Không Cần Đi Xuyên Bang!!!Tiệm cách Bolsa 2tiếng 30phút

Không Cần Đi Xuyên Bang!!!Tiệm cách Bolsa 2tiếng 30phút vì là vùng nông thôn nên khách dễ, giá cao. Cần thợ Nữ TCN. Chỗ ở cách tiệm 3 phút. Anh Chị lớn tuổi xin đừng ngại vì tiệm cần người làm lâu dài!! 714-902-5678

Garden Grove,Orange,California
English