Lối đi riêng, bao utilities, Wifi. Ưu tiên cho học sinh, không: nấu ăn, hút thuốc

English