LỚP NHẠC CHO MỌI TRÌNH ĐỘ Bass, trống, Piano, Keyboard, Guitar. Nhận phổ nhạc, tune trốn

LỚP NHẠC CHO MỌI TRÌNH ĐỘ Bass, trống, Piano, Keyboard, Guitar. Nhận phổ nhạc, tune trống piano. L/L: Jennifer 714-746-3192  Bass, trống, Piano, Keyboard, Guitar. Nhận phổ nhạc, tune trống piano. L/L: Jennifer 714-746-3192

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận phổ nhạc và điều chỉnh âm nhạc cho các dụng cụ như trống và piano. Tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, giúp bạn phát triển tài năng âm nhạc của mình một cách toàn diện.

Hãy liên hệ với Jennifer ngay hôm nay để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết:

📞 Liên hệ: Jennifer – 714-746-3192

Đến với lớp nhạc của chúng tôi, bạn sẽ trải nghiệm một không gian sáng tạo và đầy cảm hứng để khám phá niềm đam mê âm nhạc của mình!

Garden Grove,Orange,California
English