Luật Sư Phượng Nguyễn

Luật Sư Phượng Nguyễn

Là văn phòng Luật Sư có kinh nghiệm lâu năm. chuyên đại diện Audit, kháng cáo (Appeals), thương thảo (settlement & offer in compromise) và mở lại hồ sơ đã thất bại (theo luật cho phép).

Phone: (408) 294-2662
Area: San Jose, California ( Hoa kỳ ) | Zipcode: 95112
Orange
English