MASTER BEDROOM đẹp, lối đi riêng góc Magnolia & Bolsa. Bao gas, điện, nước.

English