MASTER BEDROOM lối đi, Bathroom riêng, gần Freeway 22. 1 người $800, 2 người $900.

English