Master Bedroom rộng, lối đi riêng. Blake gần Taft. Freeway 22. Bao điện, nước, gas. Nấu

English