MOBILE HOME DƯ PHÒNG CHO SHARE, $500/M

CHO-THUE-PHONG-O-LITTLE-SAIGON-BAO-RAO-VAT-11
Phòng ở trong Mobile Home thuê $500 một tháng, không nấu ăn. Magnolia/ Bolsa Xin L/L: Mai 503-916-9018
Westminster,Orange,California
English