NAIL BAO NGUOI VIET CẦN NHIỀU THỢ Ở CA, FL, AZ, LƯƠNG CAO

FeaturedTop
VIEC-LAM-NAILS-O-MY
Hệ thống HERBAL NAILS & SPA có nhiều tiệm tại AZ, CA & FL. Viec lam nail cali.
Sẽ mở tại CORONA (I-15 & Foothill Pkwy) Khu nhà Bạc Triệu, lên núi và khách mỹ trắng, Tips rất cao & Bảo đảm GIÁ VÀ TIPS cao nhất vùng.
Tiệm cung cấp đầy đủ supplies & Design Accessories. Vào làm Thợ không cần mua bất cứ Supplies gì, Thợ cần Supplies gì, chủ sẽ đáp ứng.
Tiệm cần 3-4 thợ Nails làm tay, chân nước, biết DIP & BỘT càng tốt. Lương cao, Tips cash, đông khách, không khí làm việc vui vẻ. Bao lương $800-$1300.
Xin vui lòng L/L: 714-717-5422 (Jay),
623-444-0865 (Tony)
480-500-8000(son)
Xin để lại tin nhắn nếu không thấy trả lời.
92840,Garden Grove,Orange,California
English