NAIL JOBS MISSION VIEJO, CẦN THỢ KINH NGHIỆM, BAO LƯƠNG CAO

LAM-NAILS-O-MY-LUONG-CAO
MISSION VIEJO Cần thợ kinh nghiệm bột P&W và Dip. Làm Full-time & Chủ Nhật. Khách Mỹ Trắng. Giá cao, tip hậu. Chủ có bao lương. 714-321-1960 Hiring experience doing Pink & White, and Dip. Work Full-time & Sunday. All American high price & good tips.
Garden Grove,Orange,California
English