NAILS BAR 66 CẦN THỢ GIỎI BỘT, THỢ TCN, SƠN GEL ĐẸP

VIỆC-LÀM-NAILS-Ở-LITTLE-SAIGON
Nails bar 86 at Lakewood Mall Cách Bolsa 20min. Cần thợ KN Giỏi Bột, Design và thợ TCN Sơn Gel đẹp. Lương Cao (bao lương theo khả năng) 10am-7pm. L/L 714-855-6185
Westminster,Orange,California
English