NGƯỜI VIỆT RAO VẶT CHUYÊN MUA BÁN CÁC LOẠI LOA, HÀNG TỐT

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT CHUYÊN MUA BÁN CÁC LOẠI LOA, HÀNG TỐT
BIG SALE. 50%-60% OFF tất cả các loại Loa. Amplifiers, Mixer, Microphone. Hàng tốt âm thanh hay, hàng có giới hạn. PURE AUDIO. 714-530-1888. Trên lầu Hủ Tiếu Thanh Xuân.
Garden Grove,Orange,California
English