NHÀ 4 PHÒNG CHO THUÊ Ở F.V. ĐẤT RỘNG

NHÀ 4 PHÒNG CHO THUÊ Ở F.V. ĐẤT RỘNG
Fountain Valley 16400 MT ARARAT nhà Single House Cho Thuê 4PN/2PT, 2 car garage, đất rộng. $3,500/ tháng. Security Deposit $3,500. L/L: 714-829-5121
Fountain Valley,Orange,California
English