NHÀ BOLSA/ HARBOR, 4PN/ 2.5PT, 2 garage và 3 driveway parking. Nhà mới, rộng rãi, đẹp

NHÀ BOLSA/ HARBOR, 4PN/ 2.5PT, 2 garage và 3 driveway parking. Nhà mới, rộng rãi, đẹp

NHÀ BOLSA/ HARBOR, 4PN/ 2.5PT, 2 garage và 3 driveway parking. Nhà mới, rộng rãi, đẹp, sang trọng. Bao gas, nước, rác, internet. $3,500/tháng. No Pet, no Housing. 714-768-8390

Garden Grove,Orange,California
English