NHÀ CHO THUÊ, NHẬN HOUSING SECTION 8 QUẬN CAM, CÓ 4 PHÒNG

HOUSE-FOR-RENT-FOR-VIETNAMES-AMERICAN-5

Nhà Brookhurst/ Katella yên tịnh 4PN/4PT, garage 2 xe, nhiều parking. Good income, check credit background. Nhận housing. $3,999/M, deposit $4,000. Nếu trả trước 1 năm $3,500/M L/L: 619-841-9999

Garden Grove,Orange,California
English