Nhà có 1 phòng rộng đẹp, 1 phòng khách rộng, lối đi riêng. Westminster Beach/ Trask. Nhà

English