Nhà Cypress 4PN/2.5PT, 1,657 sqft, góc Moody & Cerritos. Nhà mới sửa hoàn toàn, rộng

Nhà Cypress 4PN/2.5PT, 1,657 sqft, góc Moody & Cerritos. Nhà mới sửa hoàn toàn, rộng

Nhà Cypress 4PN/2.5PT, 1,657 sqft, góc Moody & Cerritos. Nhà mới sửa hoàn toàn, rộng, đẹp, gần trường học Tốt, Gần Costco, Trader Joe’s, and parks. AC. $5,300/tháng. No Smoking. No Pets. Ann 714-688-6466

Garden Grove,Orange,California
English