NHÀ DƯ 2 PHÒNG TRỐNG CHO THUÊ, BAO UTILITIES

CHO-THUE-PHONG-O-LITTLE-SAIGON-BAO-RAO-VAT-2

Nhà có 2 phòng trống cho share. Bao gas, điện, nước, không hút thuốc, không hút thuốc phiện. Giá $650, $700. L/L: 626-479-4151, 714-414-9411

Garden Grove,Orange,California
English