Nhà First/ Harbor dư phòng trên lầu cho share, khu yên tĩnh. Không nấu ăn, giặt.

English