Nhà G.G Euclid/Orangewood Đẹp, Sạch, Yên Tĩnh, Parking Rộng. $750/1 tháng + Deposit

Nhà G.G Euclid/Orangewood Đẹp, Sạch, Yên Tĩnh, Parking Rộng. $750/1 tháng + Deposit

Nhà G.G Euclid/Orangewood Đẹp, Sạch, Yên Tĩnh, Parking Rộng. $750/1 tháng + Deposit Cần Nguời Đàng Hoàng, Lâu Dài. Dọn ngay. Độc thân S.Viên và Du HS. L/L: 714-837-9827

Garden Grove,Orange,California
English