Nhà gần góc đường Brookhurt & Heil, khu vực yên tĩnh, có 1 phòng lối đi riêng, bao điện

Nhà gần góc đường Brookhurt & Heil, khu vực yên tĩnh, có 1 phòng lối đi riêng, bao điện

Nhà gần góc đường Brookhurt & Heil, khu vực yên tĩnh, có 1 phòng lối đi riêng, bao điện nước Internet, giặt sấy, có chỗ nấu ăn nhẹ. 1,100/tháng + 1 tháng deposit. L/L 714-244-8200 or 352-615-8758

Garden Grove,Orange,California
English