Nhà gần góc đường Brookhurt & Heil, phòng lối đi riêng, khu vực yên tĩnh. Bao: điện

English