Nhà Garden Grove/Newhope: khu tốt, Guesthouse: có cổng riêng biệt và sân nhỏ trước nhà.

Nhà Garden Grove/Newhope: khu tốt, Guesthouse: có cổng riêng biệt và sân nhỏ trước nhà.

Nhà Garden Grove/Newhope: khu tốt, Guesthouse: có cổng riêng biệt và sân nhỏ trước nhà.Remodel mới: 1P.Ngủ + P.Khách+ P.Tắm + Bếp nhỏ.

Sạch đẹp & xinh xắn. Xe đậu trên sân. Vườn sau thóang mát. Lý tưởng cho độc thân, vợ chồng son. $1,600-$1,750. No: smoking, pet.

Bao utilities và giặt sấy. L/L: Cô Nguyen 714-467-6050

Garden Grove,Orange,California
English