Nhà hàng Garden Grove Cần: 1. Phục vụ dưới 28t ĐT nt: 714-488-7298 2. Nữ phụ bếp dưới 55

English