NHÀ HÀNG SẮP KHAI TRƯỜNG Ở DISNEYLAND CẦN NGƯỜI LÀM

VIETNAMSE-RESTAURANT-JOBS-AT-LITTLE-SAIGON
NHÀ HÀNG SẮP KHAI TRƯƠNG khu Disneyland, cần NAM, NỮ phụ bếp và waiters and waitress, khu sang tips hậu. Mọi chi tiết L/L: 707-888-5888 Anytime. Thanks
Garden Grove,Orange,California
English