NHÀ HÀNG VÙNG: WESTMINSTER, TUSTIN, FULLERTON và CERRITOS Cần Waiter, Waitress

NHÀ HÀNG VÙNG: WESTMINSTER, TUSTIN, FULLERTON và CERRITOS Cần Waiter, Waitress

NHÀ HÀNG VÙNG: WESTMINSTER, TUSTIN, FULLERTON và CERRITOSø. Cần Waiter, Waitress Full-time, Part-time. Cần phụ Bếp và Rửa chén. Lương + típ. L/L: VAN 714-718-0562

Garden Grove,Orange,California
English