Nhà HB góc Newland @ Heil 2125 sf chia được 2 căn: căn trước 3 PN, 2 PT căn sau 900 sf

English