NHÀ HOUSE CHO THUÊ, BAO UTILITIES, $2,800 THÁNG

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-O-WESTMINSTER-1

Nhà House góc Magnolia/ Chapman. Thuê $2,800/ tháng + Deposit. Bao gas, điện, parking thoải mái. Dọn vào đầu tháng 12. L/L: 657-543-6981

Garden Grove,Orange,California
English