Nhà house Westminster, góc McFadden/Bushard. Dư 1 phòng nhỏ cho 1 nữ độc thân có job

Nhà house Westminster, góc McFadden/Bushard. Dư 1 phòng nhỏ cho 1 nữ độc thân có job

Nhà house Westminster, góc McFadden/Bushard.

Dư 1 phòng nhỏ cho 1 nữ độc thân có job share. Giá $650 – deposit 1 tháng- nhà đẹp an ninh, Bao utilities, wifi, giặt sấy, share bathroom với 1 nữ đi làm suốt ngày.

L/L: anh Vū 714-858-2292

Garden Grove,Orange,California
English