Nhà khu Bolsa: 9121 Stoneridge Ave. Magnolia/McFadden, yên tịnh, gần chợ VN freeway dư M

Nhà khu Bolsa: 9121 Stoneridge Ave. Magnolia/McFadden, yên tịnh, gần chợ VN freeway dư M

Nhà khu Bolsa: 9121 Stoneridge Ave. Magnolia/McFadden, yên tịnh, gần chợ VN freeway dư Masterbedroom rộng, P.tắm riêng, 1 parking single/couple thuê bao utilities light cooking $1,000 single, $1,100 couple/tháng. Long: 714-383-1477

Garden Grove,Orange,California
English