NHÀ RIÊNG 3 PHÒNG CHO THUÊ Ở WESTMINSTER, $2,650

NHÀ RIÊNG 3 PHÒNG CHO THUÊ Ở WESTMINSTER, $2,650
WESTMINSTER Nhà riêng căn trước (Bushard/ Hazard 3PN, 1 bonus room, 2PT, khách, bếp rộng, 2 car garage (2010) $2,650/M. Vào Aug 2ND, đồng hồ điện, nước, gas riêng. 714-675-9878
Westminster,Orange,California
English