Nhà riêng vùng Westminster gần Bolsa và Newland có phòng cho nam độc thân share $500/ th

Nhà riêng vùng Westminster gần Bolsa và Newland có phòng cho nam độc thân share $500/ th

Nhà riêng vùng Westminster gần Bolsa và Newland có phòng cho nam độc thân share $500/ tháng $100 deposit. Free wifi, cho giặt và nấu ăn nhẹ. 714-837-3606; 714-837-3605

Westminster,Orange,California
English