NHÀ RỘNG CHO THUÊ, MỚI REMODEL, NO PETS, 3 BEDS

HOUSE-FOR-RENT-FOR-VIETNAMES-AMERICAN-1

Nhà Magnolia/ Katella 3 Bed, 1 Bath + Bonus room, rộng rãi, đẹp, mới remodel. Bao: gas, điện, nước, rác, internet. No Pets, No Housing. $2,300/Month. Good Credit. L/L: 714-768-8397

Garden Grove,Orange,California
English