Nhà rộng DƯ PHÒNG, restroom bếp, chỗ đậu xe an tòan. Góc Brookhurst/Garden Grove.

English