NHÀ SANTA ANA, sát bên Garden Grove, gần đường Bolsa và Bristol, 4PN/3PT – 2 Master

English